ProBoreal - Referenssit

ProBorealin asiantuntijat ovat tottuneet työskentelemään globaalisti. Meillä on kokemusta työskentelystä kaikilla mantereilla.

Kuva - ProBoreal toimii maailmanlaajuisesti. Suomi on merkitty vihreällä värillä

ProBorealin aktiviteetteja

 • Suomi
  • Koneensuunnittelutehtäviä
  • Bioenergiatarkasteluja
  • Toimeksiantoja voimayhtiön strategiatyöhön
  • Paperikoneen uusinnan suunnittelutehtäviä
  • Paperi- ja kartonkikoneen käynnissä pitoon liittyviä tehtäviä
  • Paperikoneuusinnan valvonta
  • Tuotteiden edustus/myyntitoimintoja energia- ja metsäteollisuuteen
  • Uusien teknologioitten markkinapotentiaalin kartoituksia
  • Yhteistyö Akva Filter:in kanssa
 • Ruotsi
  • Konsultointitehtäviä
  • Yhteistyö Clean Combustion, Heat Management, PulpEye AB ja EnviBAT kanssa
 • Keski-Eurooppa
  • Kartonkituotantolinjoihin liittyviä auditointeja ja ongelmanratkaisutehtäviä
  • Prosessimitoitusta, instrumentointia ja suunnittelua
 • Vietnam
  • Paperikoneen teloihin liittyvä työ
 • Ecuador
  • Paperikoneen puristinosan prosessikehitys
 • Pohjois-Amerikka
  • Kartonginvalmistukseen liittyviä tehtäviä
  • Prosessimitoitusta ja suunnittelua

Esimerkki: ProBoreal tukemassa Sappi Kirkniemi PK3:n uusintaprojektin onnistumista

”ProBorealin asiantuntijoiden pitkä kokemus on tukenut omaa osaamistamme ja usein antanut toisen, täydentävän näkökulman. Tarvittaessa he ovat antaneet vinkkejä myös varsinaisen työkohteensa ulkopuolelle. Monet näistä ehdotuksista on havaittu hyödyllisiksi ja otettu käyttöön. ProBorealin asiantuntijat ovat kustannustehokkaasti täydentäneet omaa normaaliorganisaatiotamme nyt kun projektiin on tarvittu lisäresursseja, täsmällisesti ja juuri silloin kun tarvetta on ollut”, sanoo Ilkka Lumme, Sappi Europen Kirkniemen tehtaan tekninen johtaja.

Sappi Kirkniemen paperitehtaalla on viime vuodet panostettu entistäkin enemmän tapaturmien välttämiseen ja työturvallisuuteen yleensä. Tavoitteena on painaa edelleen alas paperitehtaan tapaturmafrekvenssiä, joka on jo suomalaista keskitasoa parempi.

Vuoden 2016 aikana Kirkniemessä on tehty myös merkittäviä investointeja, joiden tarkoitus on varmistaa tuotantotehokkuus ja tuotannon laatuvaatimukset pitkälle tulevaisuuteen. Mittavia muutostöitä on tehty useissa kohteissa PK3:n tuotantolinjalla. Myös tämä monivaiheinen projekti on vaatinut erityistä panostusta sen vaativien tavoitteiden ja aikataulun täyttämiseksi.

Osana näitä panostuksia Kirkniemen tehdas on hyödyntänyt myös ProBoreal Oyn asiantuntijoita. Tehtaalla on toiminut asennustyön suunnittelun, valvonnan ja turvallisuuden asiantuntija aina asennustöiden yhteydessä, sekä toinen asiantuntija projektin toteutusvaiheen ajan varmistamassa projektin hankintoja, asennuksia ja käyttöönottoja.