ProBoreal - Biotalous

Biotalous on ProBorealin toiminnan keskiössä

ProBorealin osaamisen juuret ovat puunjalostusteollisuudessa. Olemme olleet pitkään tekemisissä biomateriaalien koostumuksen ja ominaisuuksien kanssa. Massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden jatkuvatoimiset tai eräprosessit lukuisine takaisinkytkentöineen ja eri jakeiden ja sivuvirtojen kiertoineen ovat meille tuttuja. Tätä osaamista voidaan soveltaa suunniteltaessa kiertotaloudelle tyypillisiä monimutkaisia materiaalivirtoja ja materiaalien käyttöä. Biotalous on meille luonnollinen laajennus uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi käyttävään liiketoimintaan.

Palvelujamme biotalouteen liittyen ovat:
  • Tukea biotalouden käyttöönotossa: Tarjoamme tukeamme yrityksille ja kunnille heidän ottaessaan käyttöön biotalouden tarjoamia vaihtoehtoja ja näihin liittyviä palveluja sekä käytäntöjä.
  • Kehitystyö: Autamme kehittämään toimintamalleja tuotannon sivuvirtojen ja yhteiskuntajätteiden tehokkaampaan hyödyntämiseen.
  • Koulutus: Tarjoamme biotalousalan koulutusta osaajien innovointi-, tuotekehitys- ja liiketalousosaamisen vahvistamiseksi. Osalla verkostomme jäsenistä on ammatillisen opettajan kelpoisuus.
  • Prosessiteknologioiden selvitykset: Selvitämme prosessiteknologioiden hyödyntämismahdollisuudet tuotantoprosesseissa. Meillä on kokemusta erityisesti energia- ja metsäteollisuuden prosesseista sekä yhdyskuntapalveluista.
  • Tarkastelut: Suoritamme arvoverkostotarkasteluja, PESTEC ja SWOT -tarkasteluja strategian pohjaksi, sekä investointilaskelmia.

Paljon tulevaisuuden mahdollisuuksia!

ProBorealin tavoitteena on olla osa biotalouden toimijoiden ydinverkostoa, tarjota alan asiantuntemusta, käytännön selvitys- ja suunnittelutyötä ja jatkuvasti etsiä käytäntöön sovellettavaa alan tutkimuksesta. Ennen kaikkea olemme avoimia uusille suunnille ja ideoille tällä nopeasti kehittyvällä alalla. Mielellämme keskustelemme ajatuksistasi tarkemmin!

Lue lisää Biotaloudesta linkin takaa: Biotalouden pohjana ovat luonnonvarat ja uudet toimintamallit