ProBoreal Oy edustaa Heat Management AB:ta Suomessa

Heat Management tarjoaa kahta uutta teknologiaa voimalaitosten kattiloiden savukanavien puhtaanapitämiseksi ja lian poistamiseksi vaikeista paikoista. Tuotteet lisäävät voimalaitosten tehokkuutta, käytettävyyttä tai käyttöikää.

HISS (High Impact Sootblowing System) järjestelmä optimoi höyrynuohousjärjestelmän toiminnan ja tuottaa jopa 50 %:n säästön nuohoukseen käytettävästä energiasta. HISS:n asentaminen lämmönvaihdinten puhtaanapitoa varten on helppoa, sillä nykyistä järjestelmää ei tarvitse purkaa, vaan sitä täydennetään erillisillä toimilaitteilla liitettäväksi nykyiseen järjestelmään seuraavan puhdistuksen tai huollon yhteydessä.

Katso esittelyvideo HISS tuotteen toiminnasta suomeksi tästä (erityisesti liittyen soodakattiloihin) tai yleisemmin englanniksi tästä.


Infraääniteknologia puolestaan soveltuu voimalaitosten ekonomaiserin tai sen jälkeisten savukanava prosessien likaantumisen ennalta ehkäisyyn. Erityisen hyvin Infrasound puhdistin soveltuu SCR:n puhtaanpitoon. Katso video infraäänipuhdistimen toiminnasta tehtaalla tästä (infraääninuohous tapahtuu 15 sekunnin kohdalla).

Näiden tuotteiden takaisinmaksuajat ovat varsin lyhyitä ja ratkaisevat useita ongelmia, jotka ovat yleisiä kaikille polttoprosesseille, mutta erityisesti soodakattiloille, ja yleisemmin biomassojen ja jätteiden poltolle.

Lisätietoja:

Heat Management web site tai

Myynti: sales@proboreal.com