ProBoreal edustaa PulpEye:ta Suomessa

PulpEye AB suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia mittausmenetelmiä paperi- ja massateollisuudelle. Erityisesti sen on-line kuituanalysaattorit edustavat alan teknisesti edistyneintä huippua.

Tavanomaisien kuitujen ominaisuuksia karakterisoivien tunnuslukujen lisäksi se kykenee
mittaamaan uusia tärkeitä ominaisuuksia kuiduista, joita aikaisemmin ei ole
määritetty. Esimerkkinä näistä kuituseinämän paksuus ja sen jakautuma, sekä ns.
Crill-luku, joka indikoi kuitupintojen hyvin hienojakoista fibrillaatiota.
Näillä tunnusluvuilla on hyvin vahva korrelaatio lopputuotteen tärkeisiin
perusominaisuuksiin, kuten arkin lujuuksiin.

Lisäksi PulpEye jatkaa uudenlaisien näytteenottimien sekä
optisien menetelmien kehittämistä, joiden avulla on mahdollista saada tietoa jo
hyvin varhaisista massanvalmistuksen vaiheista. Tarjolla on myös työkaluja kuituominaisuuksien
ja lopputuotteen ominaisuuksien välisen yhteyden aikaisempaa parempaan ymmärtämiseen.

PulpEye -analysaattorit perustuvat moduleille, joiden avulla
on mahdollista räätälöidä asiakkaalle parhaiten soveltuva mittausyhdistelmä. Analysaattorit
soveltuvat sekä kemiallisen että mekaanisen tuotannon on-line -seurantaan, että
paperi- ja kartonkitehtaiden kuituraaka-aineiden valvontaan.