ProBoreal edustaa PulpEye:ta Suomessa

PulpEye AB tarjoaa innovatiivisia mittausmenetelmiä paperi- ja massateollisuudelle. Erityisesti sen on-line kuituanalysaattorit edustavat alan teknisesti edistyneintä huippua.

Tavanomaisien kuitujen ominaisuuksia karakterisoivien tunnuslukujen lisäksi se kykenee mittaamaan uusia tärkeitä ominaisuuksia kuiduista, joita aikaisemmin ei ole määritetty. Esimerkkinä näistä kuituseinämän paksuus ja sen jakautuma, sekä ns. Crill-luku, joka indikoi kuitupintojen hyvin hienojakoista fibrillaatiota. Näillä tunnusluvuilla on hyvin vahva korrelaatio lopputuotteen tärkeisiin perusominaisuuksiin, kuten arkin lujuuksiin.

Lisäksi PulpEye jatkaa uudenlaisien näytteenottimien sekä optisien menetelmien kehittämistä, joiden avulla on mahdollista saada tietoa jo hyvin varhaisista massanvalmistuksen vaiheista. Tarjolla on myös työkaluja kuituominaisuuksien ja lopputuotteen ominaisuuksien välisen yhteyden aikaisempaa parempaan ymmärtämiseen.

PulpEye -analysaattorit perustuvat moduleille, joiden avulla on mahdollista räätälöidä asiakkaalle parhaiten soveltuva mittausyhdistelmä. Analysaattorit soveltuvat sekä kemiallisen että mekaanisen tuotannon on-line -seurantaan, että
paperi- ja kartonkitehtaiden kuituraaka-aineiden valvontaan.


Lisätietoja: Ismo Mäkinen, +358 40 520 7044, ismo.makinen@proboreal.com