ProBoreal - Perustajaosakkaat ja roolit

Jarmo Alanko
DI, Lentotekniikka
Toimitusjohtaja
Erityisvastuualueet: Verkoston kehittäminen, Elof Hansson Int.
Puhelin: +358 50 910 5778
Sähköposti: jarmo.alanko at proboreal.com
Ismo Mäkinen
DI, Paperitekniikka
Erityisvastuualueet: Paperianalyysipalvelut, PulpEye ja Clean Combustion tuotteet
Puhelin: +358 40 520 7044
Sähköposti: ismo.makinen at proboreal.com
Petri Nyberg
DI, Teknillinen fysiikka
Erityisvastuualueet: Myynti ja liiketoiminnan kehitys, Clean Combustion,
Heat Management ja EniviBAT tuotteet
Puhelin: +358 40 746 7952
Sähköposti: petri.nyberg at proboreal.com
Olli Eränen

Filosofian maisteri, Fysiikka

Puhelin: +358 40 558 3594
Sähköposti: olli.eranen at gmail.com
Mikko Koirikivi
DI
Puhelin: +358 400 157750
Sähköposti: mikko.koirikivi at wintech.fi
Jouni Ryynänen
Insinööri, Koneenrakennus
Erityisvastuualue: Toimintojen kehityspalvelut
Puhelin: +358 40 524 8917
Sähköposti: jouni.ryynanen at proboreal.com
Risto Talja
Filosofian lisensiaatti, Fysiikka
Erityisvastuualue: Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut
Puhelin: +358 40 585 9307
Sähköposti: risto.talja at proboreal.com