ProBoreal markkinoi Noram Internationalin tuotteita Suomessa

Noram Engineering and Constructors Ltd on kanadalaisten valmistajien yhteenliittymä, joilla on pitkä kokemus paperi- ja selluteollisuudesta Pohjois-Amerikassa. Sen ruotsalainen tytäryhtiö Noram International AB on aloittanut markkinoinnin Pohjoismaissa, ja ProBoreal toimii sen Suomen edustajana. Noram tarjoaa prosessiratkaisuja kemianteollisuudelle, ympäristönsuojeluun sekä P&P-teollisuuteen varsinkin sellutehtaille. Nämä liittyvät usein eri jakeiden talteenottojen tehostamiseen, kuituvirtausten puhdistamiseen ja/tai eri päästöjen vähentämiseen, ja ne sitä kautta myös parantavat tuotantotehokkuutta ja vähentävät energiankulutusta. Joitakin esimerkkejä:

CleanFlow AB: Membraanisuodatus viher- ja valkolipeälle, tehostaa keittoa ja vähentää energia- ja kunnossapitokuluja. Voidaan kytkeä rinnan perinteisien suodattimien kanssa, jolloin tehostaa ja lisää suodatuskapasiteettia, takuuarvo luvataan.

PDP-K: Kloorin (ja myös Kaliumin) erotus keittokemikaaleista ja poisto lipeäkierrosta erikoissuodatustekniikalla, joka säästää keittokemikaalit. Pitää soodakattilan ja kierrot puhtaampana ja vähentää korroosiota, ja näin vähentää kunnossapidon tarvetta, avaa tuotannon pullonkauloja, lisää tuotantoa ja vähentää mm. keittokemikaalien ja energian kulutuksia.

CelluForce: Tehokas prosessi CNC:n /sellunanokiteiden valmistamiseen. Pilottimahdollisuus ja useita referenssejä.

IsoFlow WLOX: Valko- tai mustalipeän oksidointi , parannettu menetelmä, kompakti ja tehokkaampi toiminta, käyttää vähemmän happea.

Turboscrubber: Savukaasujen tehopesuri, kompakti tehokas rakenne markkinoiden parhaalla lämmönsiirtokertoimella.

GAP: Jäännöshapon talteenotto, jos on ClO2 -generaattori.

DNCG: Prosessikaasujen tehokas käsittely mm. kondensoimalla, perustuu vanhaan Chemeticsin teknologiaan.

NCG Acid: Rikin ja Natriumin suhteen hallinta poistamalla prosessista liika rikki, joka edelleen voidaan muuntaa muualla käyttökelpoiseksi rikkihapoksi. Säästöä myös Na lisäystarpeen vähentyessä.

DNOX: Typpioksidien ja NH3:n poisto savukaasuista membraanitekniikalla.

Lisäksi Noramilla on omia ratkaisuja muihin perinteisiin massanvalmistuksen prosessilaitteisiin, näitä on myös Suomessa jo käytössä.


myynti: mailto:sales@proboreal.com

lisätietoa: http://noram-intl.com