ProBoreal - Palvelut

Palvelumme ovat monipuolisia tekniikan, projektinhallinnan ja liiketoiminnnan asiantutijapalveluja. Modulaaristen ratkaisujemme avulla pystymme tuottamaan asiantuntijapalveluistamme erilaisia kokonaisuuksia. Myös yksilölliset ratkaisut ovat osa tarjontaamme.

Asiantuntijapalvelujen lisäksi ProBoreal tarjoaa myyntipalveluja valituille korkean teknologian teollisuustuotteille. Edustamamme tuotteet ovat valittu tukemaan strategiaamme, joka perustuu biotalouden ja asiakkaan lisäarvon edistämiseen.

Ensimmäisenä edustukseksemme olemme valinneet yhteistyön Clean Combustion AB:n kanssa. He tarjoavat teknisesti kehittyneimpiä monipolttoainepolttimia erityisesti teollisten biopolttoaineiden polttoon.

Olemme ryhmitelleet palvelumme seuraavasti
 • Sellu, paperi ja kartonki
  • ProBorealin osaamisen juuret ovat pääosin puunjalostusteollisuudessa. Useimmilla verkostomme jäsenistä on vuosikymmenten kokemus tämän alan suurien yritysten palveluksessa globaalista toiminnasta.
 • Biotalous
  • Biotalous on ProBorealille luonnollinen laajenemissuunta kohti kestävää uusiutuvien materiaalien käyttöä. Tuemme asiakkaitamme heidän siirtyessään kohti biotaloutta, autamme kehittämään toimintamalleja, tarjoamme koulutusta, selvitämme prosessiteknlogioiden hyödyntämismahdollisuuksia ja suoritamme erilaisia tarkasteluja strategian pohjaksi.
 • Osaamispalvelut
  • Osaamispalvelumme olemme ryhmitelleet seuraavasti: tutkimus- ja tuotekehityspalvelut, elinkaaripalvelut, toiminnan kehittämisen palvelut, projektinhallinnan palvelut ja koulutuspalvelut.
 • Kansainväistyminen ja myyntitoiminnot
  • ProBorealin verkostolla on laaja kokemus kansainväisestä liiketoiminnasta. Verkostomme avulla löydät tuotteillesi ostajan kansainvälisiltä markkinoilta. Suomessa edustamme Clean Combustion:n teollisuuskäyttöön tarkoitettuja korkean teknologian monipolttoainepolttimia.